Дестинация: Азия

Всичко от Кавказ, както никога преди

Място и до днес, граничещо с руската, турската и персийската култура; място, което може да се нарече и един от корените на най- ранното християнство, на първите търговски връзки  и писмености. Място, което е разделено между три страни всяка, от които изключителна: Грузия, Азербайджан и Армения!

Научи повече

Централна Азия на становете

Това е Централна Азия! Но и централната част на стария свят! Мястото, където се преплитат Европа, Китай, Персия, Индия, Тибет, Близкия изток... Един от стратегическите важните региони в света, където сега се намират т. нар. 5 стана: Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан и Киргизстан...

Научи повече