Настоящият сайт е собственост на CoolTour.

Потребителите получават правото да използват услугите на сайта https://www.cooltour.bg единствено за лични или нетърговски цели, ако нямат писмен договор с CoolTour.

Допуска се използването на текстови и графични материали от сайта https://www.cooltour.bg при следното условие – да бъде посочен източникът чрез линк.

Изрично се забранява използването на текстови и графични материали от сайта https://www.cooltour.bg при следните случаи:

  • при липса на упоменаване на източника;
  • при опити за заличаване на търговското лого от графични материали;
  • при опити за използване на информация с цел кражба;

В тези случаи CoolTour ще търси съдебна отговорност от извършителите, използвайки цялата строгост на закона.

CoolTour запазва правото си да променя тези условия без да е нужно предварително уведомление.