Мала Света гора около София

Турът, който Ви предлагаме, е наистина възможност за уникално преживяване, запознаване с православната традиция и досег с духа на Атон (дори и за жени : ) ).

Света гора- Атон е последното място на Земята, където можете да чуете и видите животът на средновековния монах, православната традиция и дори да видите календар, съобразен с часовата зона и време на Византийска империя. Малката монашеска република съществува автономно и разбира се с пълна забрана за посещение от жени, а не православни мъже също трудно биха пристигнали на атонския бряг. През всички векове след създаването на Атон, манастирите са поддържали тесни връзки с други духовни средища из православния свят и даже са имали свои подвория сред мирянския свят. Най- много такива манастири са тези около средновековния град Средец (днешна София), които оформят ринг от над 60 манастира, църкви и килии, носещи името Малка Света гора.
Турът, който Ви предлагаме, е наистина възможност за уникално преживяване, запознаване с православната традиция и досег с духа на Атон (дори и за жени : ) ).

Предлагаме Ви 3 опции за този тур:
1.Клисурски манастир, Боянска църква, Драгалевски манастир, Бистришки манастир, Германски манастир, Богровски манстир, Челопченски манстир, Буховски манастир, Кремиковски манстир- цял ден (около 7-9 часа)
2. Клисурски манастир, Боянска църква, Драгалевски манастир, Бистришки манастир, Германски манастир – половин ден (3-5часа)
3. Боянска църква, Драгалевски манастир,Германски манастир, Челопеченски манастир, Кремиковски манастир – половин ден (3-4 часа)

  • транспорт
  • поклоннически тур
  • знаци и стенописи
  • архитектурни паметници
  • КулТур гид
  • застраховка
  • храна